Strategický rozvojový dokument pro území Svazku obcí Dřížná pro období 2016-2021

V rámci naplnění jednoho z cílů žádosti o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje byl zpracován Strategický rozvojový dokument pro území Svazku obcí Dřížná pro období 2016-2021. Tento dokument byl zpracován především za účelem určení priorit, cílů a dalších směrů rozvoje území svazku a zároveň je projevem společného zájmu a prohloubení spolupráce jednotlivých členských obcí. Strategický rozvojový dokument bude sloužit jako nástroj pro efektivní řízení a koordinaci aktivit svazku a jeho členských obcí jako takových v  dlouhodobějším časovém horizontu. Poskytuje nejen přehled základních směrů a tendenci zaměřených na vyvážený rozvoj, zkvalitnění a zlepšení služeb pro obyvatele jednotlivých obcí a celkové zatraktivnění regionu, ale dává také možnost blíže se seznámit s  charakterem jednotlivých členských obcí svazku.

Strategický rozvojový dokument 2016-2021

 

Tento projekt je spolufinancován Královéhradeckým krajem. Tento projekt je spolufinancován Královéhradeckým krajem.