Závěrečný účet

2017

Schválený Závěrečný účet Svazku obcí Dřížná za rok 2017 (schválilo shromáždění svazku 14.6.2018, zápis č. 2018-02), zveřejněno 25.6.2018

2016

Schválený Závěrečný účet Svazku obcí Dřížná za rok 2016