Strategický rozvojový dokument pro území Svazku obcí Dřížná pro období 2016-2021

V rámci naplnění jednoho z cílů žádosti o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje byl zpracován Strategický rozvojový dokument pro území Svazku obcí Dřížná pro období 2016-2021. Tento dokument byl zpracován především za účelem určení priorit, cílů a dalších směrů rozvoje území svazku a zároveň je projevem společného zájmu a prohloubení spolupráce jednotlivých členských obcí. Strategický rozvojový dokument bude sloužit jako nástroj pro efektivní řízení a koordinaci aktivit svazku a jeho členských obcí jako takových v  dlouhodobějším časovém horizontu. Poskytuje nejen přehled základních směrů a tendenci zaměřených na vyvážený rozvoj, zkvalitnění a zlepšení služeb pro obyvatele jednotlivých obcí a celkové zatraktivnění regionu, ale dává také možnost blíže se seznámit s  charakterem jednotlivých členských obcí svazku.

Strategický rozvojový dokument 2016-2021

 

Tento projekt je spolufinancován Královéhradeckým krajem. Tento projekt je spolufinancován Královéhradeckým krajem.

Pozvánka na jednání shromáždění ,,Svazku obcí Dřížná“

Dne: pátek 19.června 2015  od 10:00  hodin
Místo: rozhledna Osičina

Program :

 1. Schválení programu.
 2. Schválení zapisovatele.
 3. Úvod a kontrola minulých usnesení.
 4. Přijetí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje v režimu de minimis (schválení).
 5. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje
  v režimu de minimis 15RRD02 Podpora svazků a pověření předsedy
  k podpisu smlouvy (schválení).
 6. Rozpočtové opatření č.2/2015 (schválení).
 7. Závěrečný účet svazku za rok 2014 a zpráva o výsledku přezkoumání
  hospodaření za rok 2014 (schválení).
 8. Účetní závěrka svazku za rok 2014 (schválení).
 9. Zpráva kontrolní komise (na vědomí).
 10. Nákup lavic a nátěr domku rozhledny a lavic (schválení).
 11. Pronájem pódia Dřízna (schválení).
 12. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti-O2 Czech Republic,
  Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2 a pověření předsedy svazku
  k podpisu smlouvy (schválení).
 13. Výměna oken na vodojemech (schválení).
 14. Výměna čerpadel (schválení).
 15. Tisk letáku – Osičina (schválení).
 16. DPP – propagace svazku a rozhledny (schválení).
 17. Ostatní.
 18. Diskuse a závěr.

V Přepychách dne 29.5.2015

Zdeňka Seidelová
předseda svazku

Pozvánka na jednání shromáždění ,,Svazku obcí Dřížná“ 2015-04