16.8.2015 Bryčka do Dřízeňského údolí

Z důvodů mimořádných klimatických podmínek a zákazu vjezdu motorových vozidel na lesní cesty a do lesů zorganizovala starostka obce Přepychy, Zdeňka Seidelová, přepravu věřících do Dřízeňského údolí bryčkou taženou párem koní.