Kontakt

Svazek obcí Dřížná
517 32 Přepychy čp. 5


IČ: 750 85 429
DIČ: CZ75085429
Číslo účtu: 118 771 4349/0800

Předseda: Zdeňka Seidelová
Místopředseda: Bc. Michal Hejna
Účetní a správce rozpočtu: Karolina Zimová

Tel.: +420 494 628 111
Mobil (předseda svazku): +420 603 485 369
DS: q7teryc
E-mail: drizna@prepychy.cz
Web: www.drizna.cz


Obec Lično

517 35 Lično čp. 17
IČ: 00275069
Bc. Tomáš Vilímek – starosta obce
Tel.: +420 494 384 204
E-mail: obec@licno.cz
Web: www.licno.cz

Obec Přepychy

517 32 Přepychy čp. 5
IČ: 00275280
Zdeňka Seidelová – starostka obce
Tel.: +420 494 628 111
DS: afrbw8w
E-mail: prepychy@prepychy.cz
Web: www.prepychy.cz

Obec Trnov

517 33 Trnov čp. 32
IČ: 00275433
Ing. Petra Hartmanová – starostka obce
Tel.: +420 494 662 138
E-mail: obec.trnov@post.cz
Web: www.trnov.cz

Obec Voděrady

517 34 Voděrady čp. 70
IČ: 00275506
Bc. Michal Hejna – starosta obce
Tel.: +420 494 384 524
E-mail: urad@obec-voderady.cz
Web: www.obec-voderady.cz

 

Kde najdete Osičinu