Přepychy

Obec Přepychy

517 32 Přepychy čp. 5
IČ: 00275280
Zdeňka Seidelová – starostka obce
Tel.: +420 494 628 111
DS: afrbw8w
E-mail: prepychy@prepychy.cz
Web: www.prepychy.cz