Úřední deska 2022

 1. Oznámení Svazku obcí Dřížná o povinně zveřejňovaných dokumentech, zveřejněno 05.01.2022 – 03.03.2022
 2. Návrh rozpočtu Svazku obcí Dřížná na rok 2022, zveřejněno 10.02.2022 – 03.03.2022
 3. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Dřížná 2023-2025, zveřejněno 10.02.2022 – 03.03.2022
 4. Pozvánka na jednání svazku 24.2.2022, zveřejněno 16.02.2022 – 24.02.2022
 5. Pozvánka na jednání svazku 03.03.2022, zveřejněno 16.02.2022 -.03.03.2022
 6. Oznámení Svazku obcí Dřížná o povinně zveřejňovaných dokumentech, zveřejněno 3.3.2022 – 12.04.2022
 7. Pozvánka na jednání svazku 13.04.2022, zveřejněno 06.04.2022 – 13.04.2022
 8. Oznámení Svazku obcí Dřížná o povinně zveřejňovaných dokumentech, zveřejněno 12.04.2022 – 13.05.2022
 9. Pozvánka na jednání svazku 28.04.2022, zveřejněno 19.04.2022 – 28.04.2022
 10. Oznámení Svazku obcí Dřížná o povinně zveřejňovaných dokumentech, zveřejněno 13.05.2022 –
 11. Návrh Závěrečného účtu Svazku obcí Dřížná za rok 2021, zveřejněno 16.5.2022 – 6.6.2022
  1_Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
  1.1_Záznam
  2_Výkaz o plnění rozpočtu k 31.12.2021
  3_Rozvaha k 31.12.2021
  4_Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021
  5_Příloha k 31.12.2021
  6_Přehled ůvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí k 31.12.2021
  7_Inventarizační zpráva 2021
 12. Pozvánka na jednání svazku 02.06.2022 , zveřejněno 24.5.2022 – 02.06.2022
 13. Pozvánka na jednání svazku 17.08.2022, zveřejněno 09.08.2022 – 17.08.2022
 14. Pozvánka na jednání svazku 08.11.2022, zveřejněno 01.11.2022