Úřední deska 2023

 1. Návrh rozpočtu Svazku obcí Dřížná na rok 2023, zveřejněno 10.02.2023 – 02.03.2023
 2. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Dřížná 2024-2026, zveřejněno 10.02.2023 – 02.03.2023
 3. Pozvánka na jednání svazku 02.03.2023, zveřejněno 21.02.2023 – 02.03.2023
 4. Oznámení Svazku obcí Dřížná o povinně zveřejňovaných dokumentech, zveřejněno 02.03.2023 – 31.05.2023
 5. Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022, zveřejněno 03.05.2023
 6. Návrh Závěrečného účtu Svazku obcí Dřížná za rok 2022, zveřejněno 05.05.2023 – 31.05.2023
  1_Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
  1.1_Záznam
  2_Výkaz o plnění rozpočtu k 31.12.2022
  3_Rozvaha k 31.12.2022
  4_Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2022
  5_Příloha k 31.12.2022
  6_Přehled ůvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí k 31.12.2022
  7_Inventarizační zpráva 2022
 7. Pozvánka na jednání svazku 15.05.2023, zveřejněno 05.05.2023 – 15.05.2023
 8. Pozvánka na jednání svazku 31.05.2023, zveřejněno 22.05.2023 – 31.05.2023
 9. Oznámení Svazku obcí Dřížná o povinně zveřejňovaných dokumentech, zveřejněno 31.05.2023