Úřední deska 2023

 1. Návrh rozpočtu Svazku obcí Dřížná na rok 2023, zveřejněno 10.02.2023 – 02.03.2023
 2. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Dřížná 2024-2026, zveřejněno 10.02.2023 – 02.03.2023
 3. Pozvánka na jednání svazku 02.03.2023, zveřejněno 21.02.2023 – 02.03.2023
 4. Oznámení Svazku obcí Dřížná o povinně zveřejňovaných dokumentech, zveřejněno 02.03.2023 – 31.05.2023
 5. Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022, zveřejněno 03.05.2023 – 05.06.2023
 6. Návrh Závěrečného účtu Svazku obcí Dřížná za rok 2022, zveřejněno 05.05.2023 – 31.05.2023
  1_Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
  1.1_Záznam
  2_Výkaz o plnění rozpočtu k 31.12.2022
  3_Rozvaha k 31.12.2022
  4_Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2022
  5_Příloha k 31.12.2022
  6_Přehled ůvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí k 31.12.2022
  7_Inventarizační zpráva 2022
 7. Pozvánka na jednání svazku 15.05.2023, zveřejněno 05.05.2023 – 15.05.2023
 8. Pozvánka na jednání svazku 31.05.2023, zveřejněno 22.05.2023 – 31.05.2023
 9. Oznámení Svazku obcí Dřížná o povinně zveřejňovaných dokumentech, zveřejněno 31.05.2023 – 03.10.2023
 10. Pozvánka na jednání svazku 20.06.2023, zveřejněno 12.06.2023 – 20.06.2023
 11. Pozvánka na jednání svazku 09.10.2023, zveřejněno 02.10.2023 – 09.10.2023
 12. Oznámení Svazku obcí Dřížná o povinně zveřejňovaných dokumentech, zveřejněno 03.10.2023 – 02.11.2023
 13. Záměr Svazku obcí Dřížná č. 01/2023, zveřejněno 10.10.2023 – 25.10.2023
 14. Záměr Svazku obcí Dřížná č. 2/2023 za účelem uzavření Dodatku k pachtovní smlouvě o zemědělském pachtu 209/2014, zveřejněno 10.10.2023 – 25.10.2023
 15. Oznámení Svazku obcí Dřížná o povinně zveřejňovaných dokumentech, zveřejněno 02.11.2023 – 28.11.2023
 16. Pozvánka na jednání svazku 27.11.2023, zveřejněno 20.11.2023 – 27.11.2023
 17. Oznámení Svazku obcí Dřížná o povinně zveřejňovaných dokumentech, zveřejněno 28.11.2023 –