Orgány svazku

Shromáždění: Nejvyšší orgán svazku, jehož členy jsou starostové členských obcí
Předseda: Zdeňka Seidelová
Místopředseda: Bc. Michal Hejna
Kontrolní komise: Renata Šedová – předseda
Martina Vaňková – člen
Věra Tošovská – člen