Podmínky pronájmu

V souladu s rozhodnutím shromáždění svazku ze dne 29.11.2016, zápis č. 2016-05 byla ukončena činnost pronájmu stanu a pódia. Objednávky pronájmu v roce 2017 byly vypovězeny.

Párty stan

Celkem 8 modulů, 1 modul 10×4 metry (maximální velikost stanu 10×32 metrů).
Základní cena jednoho modulu 500 Kč + platná sazba DPH.
Montáž a demontáž 1.000,-Kč.
Vypůjčitel zajistí výpomoc minimálně pěti osob při montáži a demontáži stanu.
Při montáži je vždy nutná přítomnost zástupce montážní čety.
Vedoucí montážní čety: Richard Pekáč, Tel.: +420 731 418 155.

Zastřešené pódium

Velikost 10 x 6 metrů včetně schodů.

Parket

Velikost 10 x 5 metrů.

EKO WC

Svazek pronajímá 2 kusy EKO WC (včetně náplně). Dopravu a vyčištění zajistí vypůjčitel na své náklady.