Závěrečný účet

2019

Schválený Závěrečný účet Svazku obcí Dřížná za rok 2019 (schválilo shromáždění svazku 16.6.2020, zápis 2020-07), zveřejněno 22.6.2020

Návrh Závěrečného účtu Svazku obcí Dřížná za rok 2019

 

2018

Schválený Závěrečný účet Svazku obcí Dřížná za rok 2018 (schválilo shromáždění svazku 13.6.2019, zápis č. 2019-03), zveřejněno 19.6.2019

Návrh Závěrečného účtu Svazku obcí Dřížná za rok 2018

2017

Schválený Závěrečný účet Svazku obcí Dřížná za rok 2017 (schválilo shromáždění svazku 14.6.2018, zápis č. 2018-02), zveřejněno 25.6.2018

2016

Schválený Závěrečný účet Svazku obcí Dřížná za rok 2016